2015. november 28., szombat

Minőségirányítási rendszer kialakítása az Erdőmentők Alapítványnál

A következő hetekben-hónapokban cikksorozatot olvashatnak az általunk támogatott
Erdőmentők Alapítvány minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének kialakításáról.

A rendszer, mivel az Alapítvány nem rendelkezik ilyen célra pénzügyi kerettel nem kerül tanúsításra, de teljes egészében meg fog felelni az MSz EN ISO 9001:2015 és az MSz EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek, valamint a képzési rendszer esetében figyelembe fogjuk venni a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásait.

A kialakítandó rendszer várható érdekessége a környezetközpontú irányítási rendszer környezeti teljesítményértékelése lesz, amely jellemzően az Alapítvány környezeti teljesítményének KPI (Key Performance Indicator) értékeire alapozunk majd, bemutatandó annak kiemelkedő környezeti hasznát.

2015. október 23., péntek

Áttérés az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokra

2015. szeptember 15-tel kiadták:

az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és
az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató


nemzetközi szabványok új változatát ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 jelzettel.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a szabványok publikálásától számítva a lehető legrövidebb időn belül kiadja a magyar nyelvű változatokat, melyeknek megjelenése 2015 végén várható. (A magyar szabvány a megjelenést követően beszerezhető a www.mszt.hu webáruházában).

A tanúsított szervezetek áttérése az új szabványra
A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF – International Accreditation Forum) útmutatókat készített (IAF ID 9:2015, IAF ID 10:2015) az ISO 9001:2015-re és az ISO 14001:2015-re való áttérés megtervezésére.

Az IAF és a CASCO (Committee on Conformity Assessment) az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015közzétételétől számított 3 éves áttérési időszakban egyezett meg.

Három évvel az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 közzétételét követően az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.
Az áttérési időszak alatt az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szerint kiadott tanúsítványok lejárati ideje meg kell egyezzen a 3 éves áttérési időszak végével, azaz 2018. 09. 15-tel.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) és MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) szerint tanúsított cégek teendői:
megismerni az új szabványok követelményeit;
meghatározni a különbségeket (pl. gap-analízissel), amelyeket kezelni kell, hogy a szervezet megfeleljen az új követelményeknek;
kidolgozni egy bevezetési/végrehajtási tervet, amennyiben ez segíti a szervezetet a követelményeknek való teljes körű megfelelésben;
biztosítani a megfelelő képzést és a tudatosságot elérni valamennyi fél számára, akik hatással vannak a szervezet eredményességére;
aktualizálni a meglévő irányítási rendszert, hogy megfeleljen a felülvizsgált követelményeknek, és igazolni ennek eredményességét;
kapcsolattartás a tanúsító szervezettel az áttérési intézkedéseket illetően.

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti, vagy rendkívüli audit keretében, mely a szervezet döntése, egyeztetve a tanúsító testületével.

Forrás: http://www.mszt.hu/web/guest/atteresi-utmutato

2015. augusztus 27., csütörtök

Az új ISO 9001 szabvány 2015. szeptember 23-án megjelenik!


Az ISO/FDIS 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 5. kiadását a szavazatot leadó 75 P-tag mindegyike elfogadta, azaz a szavazás 100%-os támogatottsággal zárult, amely a tervezet jóváhagyását jelenti. A végső javítások elvégzése után a szabvány, amely címlapján az ISO 14001:2015-tel összehangolt, 2015. szeptember 15-ei dátumot fogja hordozni,
2015. szeptember 23-án

jelenik meg.

Az ISO 9001 a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet „zászlóshajójának" tekinthető, mivel e szabvány szerint több mint 1,1 millió tanúsítványt adtak ki világszerte. A tanúsítvány azt üzeni a vevőknek, hogy a szervezet képes folyamatosan jó minőségű terméket előállítani vagy jó minőségű szolgáltatást nyújtani. A szabvány alkalmazásával a szervezetek korszerűsíteni tudják folyamataikat, ennélfogva működésük is hatékonyabbá válik és könnyebben alkalmazkodnak a változó világhoz.
A 2015-ös kiadás fontos változásairól a szabványt kidolgozó albizottság elnöke, Mr. Nigel Croft úgy nyilatkozott, hogy azok inkább evolúciós, mint revolúciós jellegűek. A korábbi változatok sok dokumentált eljárást és feljegyzést követeltek meg. A 2000-es és a 2008-as kiadásokban a folyamatok irányítása került előtérbe, a dokumentálás kisebb hangsúllyal szerepelt. Az ISO 9001:2015 elődeinél még kevésbé előíró jellegű, inkább a teljesítményre koncentrál. Ennek érdekében a folyamatszemléletű megközelítést ötvözték a kockázatalapú gondolkodással és a szervezet minden szintjén alkalmazták a PDCA-ciklust.

Az új kiadás figyelembe veszi, hogy a szervezetek több irányítási rendszerre is tanúsíttatják magukat, és célszerű a különféle irányítási rendszerek integrálása. Az irányítási rendszerszabványok közös szerkezete megkönnyíti összehangolásukat. A közös fejezetcímek a következők:
 1. Alkalmazási terület 
 2. Rendelkező hivatkozások 
 3. Szakkifejezések és meghatározásuk 
 4. A szervezet környezete 
 5. Vezetés 
 6. Tervezés 
 7. Támogatás 
 8. Működés 
 9. Teljesítményértékelés 
 10. Fejlesztés. 
A szervezeteknek a megjelenéstől számítva három év áll rendelkezésére az áttérésre, az ISO 9001:2008 szerinti tanúsítványok az új szabvány megjelenését követően 3 év múlva vesztik el érvényességüket.

Az ISO 9000 új kiadása, amely a minőségirányítási alapelveket és az ISO 9000 szabványcsaládon belül alkalmazott szakkifejezéseket, koncepciókat tartalmazza, szintén 2015. szeptember 23-án jelenik meg.

A Magyar Szabványügyi Testület a szabvány megjelenésétől számítva a lehető legrövidebb időn belül kiadja a magyar nyelvű változatokat, a szabványok kiadására támogatókat szívesen fogadunk.

2015. április 22., szerda

Újabb hírek az ISO 9001 és az ISO 14001 felülvizsgálatáró

Késhet a legfontosabb irányítási rendszerek kiadása?

Az, hogy az irányítási rendszerek szabványaiban a szakaszok száma és címe azonos, továbbá egyes szövegrészek is azonosak, már eléggé ismert és elfogadott tény. Az egységes szerkezetű ISO 9001 és ISO 14001 szabványok nemzetközi tervezetét (DIS, Draft International Standard) az ISO tagtestületei 2014 év végén elfogadták. Így már nyitva áll az út a végső tervezetek (FDIS) előtt. A korábbi ütemterv alapján a végső tervezetek megjelenését már 2015 márciusára prognosztizálták. A beérkezett számos hozzászólás megoldása és a véleménykülönbségek elsimítása azonban időigényes feladat.


Az ISO/DIS 9001:2014-re érkezett több mint 3000 hozzászólást az ISO/TC 176/SC 2 illetékes munkacsoportja már 2014 novemberében elkezdte tárgyalni és 2015 februárjában Vilniusban folytatta. A végső tervezet előzetes angol nyelvű szövege valószínűleg áprilisban elkészül. Mivel az új szabványban a tervezés (6. fejezet) és a működés (8. fejezet) nagyobb hangsúlyt kap, a hozzászólások zöme is ezeket érintette. A jelenleg érvényes szabvány szerinti folyamatkövetelmények megmaradtak, de kiegészültek a kockázatok felmérésével és kezelésével. Ez nagy előrelépés a jelenlegi kiadáshoz képest, amely csak a szabvány bevezetésében említette meg a szervezet környezetével kapcsolatos kockázatokat. Meg kell jegyezni azonban, hogy a kockázatnak az SL melléklet szerinti fogalma nem teljesen azonos az ISO 31000:2009 (Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek) szerinti meghatározással, és másként került be az ISO/DIS 9001-be is. Ugyanakkor a szakkifejezések témakörében érkezett hozzászólások megoldása nem fogja hátráltatni a szabvány megjelentetését, mert az ISO/TC 176/SC 2 tagországok körében végzett külön szavazás eredményeképpen a szakkifejezések és meghatározások szakaszt kiveszik az ISO 9001 szabvány új kiadásából, majd azokat a szintén felülvizsgálat alatt lévő ISO 9000 fogja tartalmazni. Jelenlegi ismereteink szerint az ISO/FDIS 9001 végső szabványtervezet szavazása 2015. július elején kezdődik, és elfogadása esetén a szabvány megjelenése leghamarabb 2015 szeptemberében várható. Az ISO/TC 176/SC2 nemzetközi műszaki bizottság 2015. március 21-én 1 hónapos határidővel szavazást indított arra vonatkozóan, hogy párhuzamosan kidolgozzák-e az ISO/TS 9002 Minőségirányítási rendszerek. Irányelvek az ISO 9001:2015 alkalmazásához műszaki előírást és felülvizsgálják-e az „ISO 9001 for Small Businesses" kisvállalkozások számára készült ISO Kézikönyvet. Több tagország ugyanis nem találta jelentősnek a két dokumentum alkalmazási területe közötti különbséget.


Az ISO/DIS 14001-re kb. 1300 hozzászólás érkezett, melyeknek a negyedét sem tudta eredményesen lezárni az illetékes munkacsoport az ez évi februári ülésén. A következő ülésük áprilisban lesz, ahol folytatódik a hozzászólások megtárgyalása. Itt is arra számíthatunk, hogy az ISO/FDIS 14001 végső szabványtervezet szavazása 2015. július-augusztusban lesz, és a szabvány várhatóan ez év szeptemberében megjelenik, bár ez az időpont elég bizonytalan. A szabvány újításai közé tartozik a nagy vitákat kiváltó compliance obligations megfelelési kötelezettség bevezetése, amely az önkéntes vállalások és a kötelező szabályozói követelmények valamiféle egybeolvasztása. Szintén új elem a szervezet ellenőrzési körének kiterjesztése (a termék felhasználásával, az életvégi kezeléssel kapcsolatos környezeti hatásokkal) és a kommunikáció megerősítése.
Az átdolgozás során a szakértők véleménye egyre inkább az, hogy az új ISO 9001 és ISO 14001 kimunkált, jól használható szabványok lesznek.

Forrás: http://www.mszt.hu/web/guest/ujabb-hirek-az-iso-9001-es-az-iso-14001-felulvizsgalatarol

2015. március 24., kedd

A MANTI(R) Ceramic projekt tavalyi, pécsi bemutatásaVisszajelzések, referenciák: 2014. április - 2015. július - Műszer Automatika Kft. - MANTI(R) CERAMIC termékek fejlesztése, üzem tervezése és telepítése, minőség- és környezetirányítási rendszerének kialakítása (MSz EN ISO 9001:2009, MSz EN ISO 14001:2005),


A fenti időszakban volt szerencsém a Műszer Automatika Kft. egy fejlesztési projektjében, mint alkalmazástechnikus részt venni, majd egy pécsi előadás keretében a kialakított termékcsaládot bemutatni, mielőtt a projekt utolsó fázisába lépett volna. Ezt követően került sor az üzem telepítésére, majd annak minőség- és környezetirányítási rendszerének kialakítására.

2015. január 29., csütörtök

Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról. II. rész: ISO 14001

Azonos szerkezetű irányítási rendszerszabványok készülnek
Jó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik. A végleges szabványok közzététele egyaránt 2015 szeptemberében esedékes.
A felülvizsgálatkor a szabványok kidolgozói a különböző irányítási rendszerek integrációjának megkönnyítésére is törekedtek. Ezt szolgálja felépítésük összehangolása. Az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete tartalmazza az irányítási rendszerszabványok általános (high-level) szerkezetét, közös szakkifejezéseit és szövegrészeit (www.iso.org/directives). A fő fejezetek a Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról I. részében vannak felsorolva.

Az ISO/DIS 14001:2014 jelentősebb változásai:
 • Stratégiai környezeti irányítás – megnövekedett a stratégiai tervezési folyamatok fontossága; új követelmény a szervezet környezetének megértése, a hangsúly az érdekelt felek változó szükségletein és elvárásain, a káros kockázatok enyhítésén, a lehetőségek kiaknázásán van);
 • Vezetés – erőteljesebb megjelenítés (a felelősségek tételes felsorolása);
 • A környezet védelme – nagyobb az elvárás a proaktív kezdeményezések irányába (fenntartható erőforrás-felhasználás, a klímaváltozás enyhítése, a biológiai sokféleség védelme stb.);
 • Megfelelési kötelezettségek – a jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények mellett a szervezet által vállalt önkéntes elköteleződések is kötelezettségekké válnak;
 • Környezeti politika – az elkötelezettségek közül kiemelendő a környezet védelme, ami több, mint a szennyezés megelőzése, valamint a KIR folyamatos fejlesztése, amely szorosan összefügg a környezeti teljesítmény javításával;
 • Környezeti teljesítmény – hangsúlyváltás, az irányítási rendszer teljesítménye mellett a környezeti teljesítmény fejlesztése kerül előtérbe;
 • Kockázatalapú megközelítés – a jelentős környezeti tényezőkkel, megfelelési kötelezettségekkel, fenyegetésekkel, lehetőségekkel kapcsolatos kockázatok kezelésére tevékenységeket kell megtervezni; a szervezet választja meg a kockázatmeghatározási módszert (a nagyon egyszerű kvalitatív módszertől a teljesen kvantitatív felmérésig terjedhet);
 • Életciklus-szemlélet – a szervezet kontrollja terjedjen ki a termék felhasználásával és az életvégi kezeléssel kapcsolatos környezeti hatásokra; nem követelmény az életciklus-elemzés végrehajtása;
 • Kommunikáció – egyenlő hangsúly a külső és belső kommunikáción; a szervezet dönt arról, kinek, mit, mikor, hogyan kommunikál, de a létrehozott kommunikációs folyamatának és az érdekelt felek elvárásainak figyelembevételével;  
 • Dokumentált információ – nincs nevesítve dokumentum és feljegyzés;
 • Működtetés – a 8.1. szakasz a folyamatok szabályozására a kritériumok felállítását és a folyamatok felügyeletének megvalósítását írja elő; egy megjegyzés utal a szabályozások hierarchiájára is (kiküszöbölés, helyettesítés stb.), ami a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témaköre;
 • Megelőző tevékenység – a szabványtervezet nem tartalmaz konkrét, a megelőző tevékenységre vonatkozó követelményeket; oka, hogy egy irányítási rendszer alapvető célja a megelőző eszközként való működés; a 4.1. és a 6.1. szakasz fedi le ezt a szándékot.
 • Új mellékletek a szabvány alkalmazásának elősegítésére (A melléklet), az ISO/DIS 14001:2014 és az ISO 14001:2004 közötti megfelelőség értelmezésére (B melléklet) és a kifejezések betűrendes felsorolására (C melléklet).
Az új szabványra való áttérés igazodik a hároméves tanúsítási ciklushoz. Az ISO 14001:2004 szerint kiadott tanúsítványok a szabvány közzétételét követő 3 év letelte után vesztik el érvényességüket. Az áttérés lebonyolítható a szokásos felügyeleti audit alkalmával, vagy megújító auditkor. Az új szabvány szerinti tanúsítványok csak a szabvány megjelenését követően adhatók ki.
Az ISO/DIS 14001:2014 angol nyelven megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu email címen a megrendelőlap kitöltésével.
 
A tárgyhoz tartozó egyéb szabványok:
MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár (ISO Guide 73 alapján)
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)
MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek (ISO 31000:2009)
MSZ EN ISO 14004:2010 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (ISO 14004:2004) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14031:2013 Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2013) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14044:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14063:2010 Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2006) – angol nyelvű

Forrás: http://mszt.hu/web/guest/legfontosabb-iranyitasi-rendszerszabvanyok-2-resz

2015. január 26., hétfő

Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról. I. rész: ISO 9001

Azonos szerkezetű irányítási rendszerszabványok készülnek
Jó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik. A végleges szabványok közzététele egyaránt 2015 szeptemberében esedékes.
A felülvizsgálatkor a szabványok kidolgozói nemcsak a tartalomra vonatkozó felhasználói vélemények beillesztésére törekedtek, hanem a különböző irányítási rendszerek integrációjának megkönnyítésére is. Ezért az új szabványok változásai a felépítés egységesítése révén a több rendszert is működtető szervezetek számára jelentik a legnagyobb előnyt. Az irányítási rendszerszabványok általános (high-level) szerkezetét, közös szakkifejezéseit és szövegrészeit az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete tartalmazza (www.iso.org/directives).

 Az SL melléklet alapján a fejezetek a következők:
Előszó
0. Bevezetés
1. Alkalmazási terület
2. Rendelkező hivatkozások
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
4. A szervezet környezete
5. Vezetés
6. Tervezés
7. Támogatás
8. Működés
9. Teljesítményértékelés
10. Fejlesztés.

Az ISO/DIS 9001:2014 szabvány legfontosabb szemléletbeli változásai:
 • a szervezetnek meg kell határoznia környezetének azon lényeges külső és belső tényezőit, amelyek befolyásolják abban, hogy irányítási rendszere elérje a tervezett eredményeket, és meg kell értenie az érdekelt felek igényeit és elvárásait;
 • nagyobb hangsúly helyeződik a minőségirányítási rendszer alkalmazási területének és határainak meghatározására;
 • a folyamatszemlélet megerősítése céljából a szabvány konkrét követelményeket ír elő.
További változások:
 • több új szakkifejezés, koncepció és meghatározás;
 • kockázatalapú megközelítés: az ezzel kapcsolatos követelmények érintik a minőségtervezést és a korábbi „megelőző tevékenységet";
 • nincs hagyományos értelemben vett kizárás (ha egy követelmény alkalmazható, alkalmazni kell);
 • a dokumentum és a feljegyzés helyett dokumentált információk vannak, amelyeket fenn kell tartani vagy bizonyítékként meg kell őrizni;
 • a külső forrásból származó termékek és szolgáltatások szabályozása egységessé válik;
 • a felső vezetőség bevonása erősödik (vezetőség képviselője nem követelmény);
 • egyértelmű követelmények a változások kezelésére;
 • az elemzés és értékelés kibővül;
 • új A melléklet adja meg a szerkezet, a terminológia és koncepciók magyarázatát.
Az új szabványra való áttérés igazodik a hároméves tanúsítási ciklushoz. Az ISO 9001:2008 szerint kiadott tanúsítványok a szabvány közzétételét követő 3 év letelte után vesztik el érvényességüket. Az áttérés lebonyolítható a szokásos felügyeleti audit alkalmával vagy megújító auditkor.
Az MSZT annak érdekében, hogy a felhasználók időben értesüljenek a változásokról, megjelentette az ISO/DIS 9001:2014 magyar nyelvű változatát MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 jelzettel. A dokumentum megvásárolható az MSZT Szabványboltjában, illetve a Szabványkönyvtár előfizetői már olvashatják.
A hírek szerint az ISO/FDIS 9001 elkészítése során a követelményekben nagy változásokra nem kell számítani, bár lesznek bizonyos szerkesztésbeli módosítások, pl. lehet, hogy a szakkifejezések és meghatározásuk helyett a végső változat az ISO 9000-re való rendelkező hivatkozást fogja tartalmazni.
 
A tárgyhoz tartozó egyéb magyar nyelven megjelent szabványok:
MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2005)
MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés (ISO 9004:2009)
MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2011)
MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár (ISO Guide 73 alapján)
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)
MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek (ISO 31000:2009)

Forrás: http://mszt.hu/web/guest/legfontosabb-iranyitasi-rendszerszabvanyok-1-resz