2014. május 23., péntek

Az ISO 9001 és a minőségirányítási alapelvek várható változásaiAz új ISO 9001 szabvány várhatóan 2015-ben jelenik meg a következő menetrend szerint:

Itt az ideje tervezetten készülni a változásra!
Itt az ideje tervezetten készülni a változásra!
 •     2013. június: a CD (Committee Draft: bizottsági tervezet) szavazásra bocsátása,
 •     2014. április: a DIS (Draft International Standard: nemzetközi szabvány tervezete) szavazásra bocsátása,
 •     2015. július: az FDIS (Final Draft International Standard: nemzetközi szabvány végső tervezete) szavazásra bocsátása,
 •     2015. szeptember: a nemzetközi szabvány kiadása (ISO 9001:2015). 
A szabvány felépítése az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete szerinti lesz, amely tartalmazza az irányítási rendszerek fő szerkezeti elemeire, azonos szövegrészeire, közös szakkifejezéseire és azok meghatározására vonatkozó követelményeket. A szabvány várható felépítése a következő:
    1. Alkalmazási terület
    2. Rendelkező hivatkozások
    3. Szakkifejezések és meghatározásuk
    4. A szervezet és környezete (szervezet, érdekelt felek, alkalmazási terület, irányítási rendszer)
    5. Vezetés (elkötelezettség, politika, felelősségi és hatáskörök)
    6. Tervezés (irányítási rendszer, kockázatok és lehetőségek, célok)
    7. Támogatás (erőforrások, kompetencia, tudatosság, kommunikáció, dokumentáció és kezelésük)
    8. Működés (a termék-előállítás tervezése és szabályozása, tervezés és fejlesztés, kihelyezett folyamatok)
    9. Teljesítményértékelés (figyelemmel kísérés, mérés, elemzés, értékelés; belső audit, vezetőségi átvizsgálás)
    10. Fejlesztés (nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység, folyamatos fejlesztés)

A szándék az, hogy a jövőben minden irányításirendszer-szabvány felépítése ezt a felépítést kövesse, ami egyszerűbbé teszi az irányítási rendszerek integrálását.

A minőségirányítás alapelveit illetően a jelenlegi 8 alapelv 7-re csökken, mivel a folyamatszemléletű megközelítést és a rendszerszemléletet az irányításban összevonják, valamint a mai kor igényeinek megfelelően egyes alapelveket átfogalmaznak.

Az alapelvek tervezete a következő:
 •     Vevőközpontúság
 •     Vezetés
 •     A munkatársak elköteleződése
 •     Folyamatszemléletű megközelítés
 •     Fejlesztés
 •     Bizonyítékokon alapuló döntéshozatal
 •     Kapcsolatok kezelése
Forrás:http://www.mszt.hu/web/guest/az-iso-9001-es-a-minosegiranyitasi-alapelvek-varhato-valtozasai