2015. január 29., csütörtök

Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról. II. rész: ISO 14001

Azonos szerkezetű irányítási rendszerszabványok készülnek
Jó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik. A végleges szabványok közzététele egyaránt 2015 szeptemberében esedékes.
A felülvizsgálatkor a szabványok kidolgozói a különböző irányítási rendszerek integrációjának megkönnyítésére is törekedtek. Ezt szolgálja felépítésük összehangolása. Az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete tartalmazza az irányítási rendszerszabványok általános (high-level) szerkezetét, közös szakkifejezéseit és szövegrészeit (www.iso.org/directives). A fő fejezetek a Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról I. részében vannak felsorolva.

Az ISO/DIS 14001:2014 jelentősebb változásai:
 • Stratégiai környezeti irányítás – megnövekedett a stratégiai tervezési folyamatok fontossága; új követelmény a szervezet környezetének megértése, a hangsúly az érdekelt felek változó szükségletein és elvárásain, a káros kockázatok enyhítésén, a lehetőségek kiaknázásán van);
 • Vezetés – erőteljesebb megjelenítés (a felelősségek tételes felsorolása);
 • A környezet védelme – nagyobb az elvárás a proaktív kezdeményezések irányába (fenntartható erőforrás-felhasználás, a klímaváltozás enyhítése, a biológiai sokféleség védelme stb.);
 • Megfelelési kötelezettségek – a jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények mellett a szervezet által vállalt önkéntes elköteleződések is kötelezettségekké válnak;
 • Környezeti politika – az elkötelezettségek közül kiemelendő a környezet védelme, ami több, mint a szennyezés megelőzése, valamint a KIR folyamatos fejlesztése, amely szorosan összefügg a környezeti teljesítmény javításával;
 • Környezeti teljesítmény – hangsúlyváltás, az irányítási rendszer teljesítménye mellett a környezeti teljesítmény fejlesztése kerül előtérbe;
 • Kockázatalapú megközelítés – a jelentős környezeti tényezőkkel, megfelelési kötelezettségekkel, fenyegetésekkel, lehetőségekkel kapcsolatos kockázatok kezelésére tevékenységeket kell megtervezni; a szervezet választja meg a kockázatmeghatározási módszert (a nagyon egyszerű kvalitatív módszertől a teljesen kvantitatív felmérésig terjedhet);
 • Életciklus-szemlélet – a szervezet kontrollja terjedjen ki a termék felhasználásával és az életvégi kezeléssel kapcsolatos környezeti hatásokra; nem követelmény az életciklus-elemzés végrehajtása;
 • Kommunikáció – egyenlő hangsúly a külső és belső kommunikáción; a szervezet dönt arról, kinek, mit, mikor, hogyan kommunikál, de a létrehozott kommunikációs folyamatának és az érdekelt felek elvárásainak figyelembevételével;  
 • Dokumentált információ – nincs nevesítve dokumentum és feljegyzés;
 • Működtetés – a 8.1. szakasz a folyamatok szabályozására a kritériumok felállítását és a folyamatok felügyeletének megvalósítását írja elő; egy megjegyzés utal a szabályozások hierarchiájára is (kiküszöbölés, helyettesítés stb.), ami a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témaköre;
 • Megelőző tevékenység – a szabványtervezet nem tartalmaz konkrét, a megelőző tevékenységre vonatkozó követelményeket; oka, hogy egy irányítási rendszer alapvető célja a megelőző eszközként való működés; a 4.1. és a 6.1. szakasz fedi le ezt a szándékot.
 • Új mellékletek a szabvány alkalmazásának elősegítésére (A melléklet), az ISO/DIS 14001:2014 és az ISO 14001:2004 közötti megfelelőség értelmezésére (B melléklet) és a kifejezések betűrendes felsorolására (C melléklet).
Az új szabványra való áttérés igazodik a hároméves tanúsítási ciklushoz. Az ISO 14001:2004 szerint kiadott tanúsítványok a szabvány közzétételét követő 3 év letelte után vesztik el érvényességüket. Az áttérés lebonyolítható a szokásos felügyeleti audit alkalmával, vagy megújító auditkor. Az új szabvány szerinti tanúsítványok csak a szabvány megjelenését követően adhatók ki.
Az ISO/DIS 14001:2014 angol nyelven megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu email címen a megrendelőlap kitöltésével.
 
A tárgyhoz tartozó egyéb szabványok:
MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár (ISO Guide 73 alapján)
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)
MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek (ISO 31000:2009)
MSZ EN ISO 14004:2010 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (ISO 14004:2004) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14031:2013 Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2013) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14044:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14063:2010 Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2006) – angol nyelvű

Forrás: http://mszt.hu/web/guest/legfontosabb-iranyitasi-rendszerszabvanyok-2-resz

2015. január 26., hétfő

Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról. I. rész: ISO 9001

Azonos szerkezetű irányítási rendszerszabványok készülnek
Jó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik. A végleges szabványok közzététele egyaránt 2015 szeptemberében esedékes.
A felülvizsgálatkor a szabványok kidolgozói nemcsak a tartalomra vonatkozó felhasználói vélemények beillesztésére törekedtek, hanem a különböző irányítási rendszerek integrációjának megkönnyítésére is. Ezért az új szabványok változásai a felépítés egységesítése révén a több rendszert is működtető szervezetek számára jelentik a legnagyobb előnyt. Az irányítási rendszerszabványok általános (high-level) szerkezetét, közös szakkifejezéseit és szövegrészeit az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete tartalmazza (www.iso.org/directives).

 Az SL melléklet alapján a fejezetek a következők:
Előszó
0. Bevezetés
1. Alkalmazási terület
2. Rendelkező hivatkozások
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
4. A szervezet környezete
5. Vezetés
6. Tervezés
7. Támogatás
8. Működés
9. Teljesítményértékelés
10. Fejlesztés.

Az ISO/DIS 9001:2014 szabvány legfontosabb szemléletbeli változásai:
 • a szervezetnek meg kell határoznia környezetének azon lényeges külső és belső tényezőit, amelyek befolyásolják abban, hogy irányítási rendszere elérje a tervezett eredményeket, és meg kell értenie az érdekelt felek igényeit és elvárásait;
 • nagyobb hangsúly helyeződik a minőségirányítási rendszer alkalmazási területének és határainak meghatározására;
 • a folyamatszemlélet megerősítése céljából a szabvány konkrét követelményeket ír elő.
További változások:
 • több új szakkifejezés, koncepció és meghatározás;
 • kockázatalapú megközelítés: az ezzel kapcsolatos követelmények érintik a minőségtervezést és a korábbi „megelőző tevékenységet";
 • nincs hagyományos értelemben vett kizárás (ha egy követelmény alkalmazható, alkalmazni kell);
 • a dokumentum és a feljegyzés helyett dokumentált információk vannak, amelyeket fenn kell tartani vagy bizonyítékként meg kell őrizni;
 • a külső forrásból származó termékek és szolgáltatások szabályozása egységessé válik;
 • a felső vezetőség bevonása erősödik (vezetőség képviselője nem követelmény);
 • egyértelmű követelmények a változások kezelésére;
 • az elemzés és értékelés kibővül;
 • új A melléklet adja meg a szerkezet, a terminológia és koncepciók magyarázatát.
Az új szabványra való áttérés igazodik a hároméves tanúsítási ciklushoz. Az ISO 9001:2008 szerint kiadott tanúsítványok a szabvány közzétételét követő 3 év letelte után vesztik el érvényességüket. Az áttérés lebonyolítható a szokásos felügyeleti audit alkalmával vagy megújító auditkor.
Az MSZT annak érdekében, hogy a felhasználók időben értesüljenek a változásokról, megjelentette az ISO/DIS 9001:2014 magyar nyelvű változatát MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 jelzettel. A dokumentum megvásárolható az MSZT Szabványboltjában, illetve a Szabványkönyvtár előfizetői már olvashatják.
A hírek szerint az ISO/FDIS 9001 elkészítése során a követelményekben nagy változásokra nem kell számítani, bár lesznek bizonyos szerkesztésbeli módosítások, pl. lehet, hogy a szakkifejezések és meghatározásuk helyett a végső változat az ISO 9000-re való rendelkező hivatkozást fogja tartalmazni.
 
A tárgyhoz tartozó egyéb magyar nyelven megjelent szabványok:
MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2005)
MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés (ISO 9004:2009)
MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2011)
MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár (ISO Guide 73 alapján)
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)
MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek (ISO 31000:2009)

Forrás: http://mszt.hu/web/guest/legfontosabb-iranyitasi-rendszerszabvanyok-1-resz