KIR - EMS

MSZ EN ISO 14001:2015

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015)

Environmental management systems. Requirements with guidance for use


Ez a nemzetközi szabvány meghatározza a követelményeket egy környezetközpontú irányítási rendszerre, amelyet egy szervezet felhasználhat környezeti teljesítménye javítására. Ezt a nemzetközi szabványt arra szánták, hogy olyan szervezet
 alkalmazza, amely arra törekszik, hogy környezeti felelősségeit szisztematikus módón kezelje, hozzájárulva a fenntarthatóság környezeti pilléréhez. Ez a nemzetközi szabvány segít a szervezetnek abban, hogy elérje a környezetközpontú irányítási rendszerére tervezett eredményeket, ami értéket teremt a környezet, a szervezet és az érdekelt felek számára. A szervezet környezeti politikájával összhangban a környezetközpontú irányítási rendszer tervezett eredményei tartalmazzák:
 • a javuló környezeti teljesítményt;
 • a megfelelési kötelezettségek teljesítését;
 • a környezeti célok elérését.
Ez a nemzetközi szabvány mérettől, típustól és jellegtől függetlenül bármely szervezetre
alkalmazható, valamint tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak azokra a környezeti tényezőire vonatkozik, amelyeket a szervezet úgy határoz meg, hogy felügyelet alatt tudja tartani vagy befolyásolni tudja az életciklusszemlélet átgondolásával. Ez a nemzetközi szabvány nem fogalmaz meg konkrét kritériumokat a környezeti teljesítménnyel kapcsolatban. Ez a nemzetközi szabvány részben vagy egészben alkalmazható a környezetközpontú irányítás módszeres fejlesztésére. Az ennek a nemzetközi szabványnak való megfelelés követelései azonban nem fogadhatók el, kivéve, ha annak minden követelményét beépítik a szervezet környezetközpontú irányítási rendszerébe, és kizárás nélkül teljesítik.

(forrás: https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/161896)

Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2015 szerint

A környezet, a társadalom és a gazdaság közötti egyensúly elérését a mai napig kiemelkedő feladatunknak kell tekintenünk, hogy ne csupán mi, hanem utódaink is élhető környezetben tölthessék mindennapjaikat. A környezet megkímélése, az erőforrások és a technika észszerű használata korunk központi követelménye.

A jövő kihívása az új környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik a környezetet és az erőforrásokat, ugyanakkor növelik a technológiai és gazdasági versenyképességet, amelyek megfelelnek a fenntartható fejlődésnek és lehetővé teszik az átláthatóságot.

A szabad piacgazdaság általánossá és nemzetközivé válása, a versenyképesség biztosítása, valamint a társadalmi és a környezetvédelemmel szembeni elvárások egyaránt a cégeket szükségszerűen arra kényszerítették, hogy környezeti politikájuk érvényesítésével piacképességüket megőrizzék és fejlesszék. A környezeti problémák nem csak a vállalat arculatában és piaci pozíciójában okoznak zavarokat, azok érintik a dolgozókat, a telephely hatásterületén lévő (külső) létesítményeket (lakó- és zöldterületeket, továbbá az ott élő embereket stb.), az illetékes önkormányzatokat és kihatnak a vállalat üzleti partnerekkel való kapcsolatára is.

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és működtetése elősegíti a természeti erőforrások megóvását, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzését. Mindenféle típusú és nagyságú szervezetben alkalmazható.

A KIR célja, hogy keretrendszert biztosítson a szervezetek számára, hogy megóvhassák a környezetet és reagálhassanak a változó környezeti körülményekre, egyensúlyban a társadalmi-gazdasági oldalról fellépő igényekkel, elősegítve ezzel a környezeti teljesítmény javítását és a szervezet megfelelési kötelezettségének teljesítését.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványon alapuló rendszer alkalmazása elősegíti a szervezet környezetével, céljaival kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kezelését  és az életciklus-szemlélet. Mindezek mellett az irányítási rendszerek azonos szerkezetének köszönhetően jelentősen egyszerűsödött a gazdasági szereplők számára az integrált rendszerek kialakítása és működtetése.

A környezetközpontú irányítási rendszer működtetése a következő kedvező hatásokat eredményezi:

 •  az anyag- és energiafelhasználás csökkenése; 
 •  a szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése;
 •  a hulladékkeletkezés csökkenése;
 •  a hulladék-újrafelhasználás javulása;
 •  a környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakítása, kockázatcsökkenés;
 •  felértékelődés a pénzintézeteknél és biztosítóknál;
 •  a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása;
 •  a szervezet társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása;
 •  új belföldi és exportpiacok megszerzése, megtartása, illetve bővítése;
 •  a hatósági kapcsolatok javulása.

 Mit kell tennie, ha ügyfelünk szeretne lenni?

Ha érdekli ajánlatunk, elérhetőségeinken minden információt megkap tanúsítási menedzsereinktől, s ha elhatározása egyértelmű, kérjük, töltse ki ajánlatkérő lapunkat, majd juttassa el hozzánk. Örömmel üdvözöljük ügyfeleink között, és válaszul egy testre szabott ajánlatot küldünk.

Kérdéseivel keressen bizalommal bennünket!

Nincsenek megjegyzések: