LMIR


MSz EN ISO/IEC 17025:2005


Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány egy olyan szakterületi rendszerszabvány, amely kifejezetten az akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok minőségirányítási rendszerének működési és tanúsítási követelményeinek meghatározásával foglalkozik.

A szabvány kialakításakor a Nemzetközi Szabványügyi Testület szakérői különös tekintetet fordítottak arra a szempontra, hogy a kialakítandó szabvány teljes egészében megfeleltethető legyen az addigra bevált rendszerszabványként üzemelő ISO 9001-nek, így az akkreditálást sikeresen teljesítő laboratóriumok esetében az akkreditált területen nincs szükség külön felkészítési folyamatra egy esetleges ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítás esetén.

A szabvány és a kapcsolódó folyamatos és hatékony Nemzeti Akkreditáló Testületi ellenőrzés szavatolja azt, hogy az akkreditációval rendelkező laboratóriumok által elvégzett vizsgálatok és kalibrálások minősége megfelelő és azok eredménye egymással összevethető amennyiben azonos szabványos módszer alkalmaznak. Nem szabványos, validált eljárások esetében pedig a szakmai felügyelet biztosítja az eredmények megfeleltethetőségét.

Az MSz EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány feltételeinek való megfelelés tanúsítására a 2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról értelmében csak a Nemzeti Akkreditáló Testület jogosult, aki hatáskörében eljárva felel azért, hogy a nemzetközi egyezményeken és szerződéseken keresztül a magyarországi akkreditált laboratóriumok eredményei külföldön is elfogadottak legyenek.