KIR


MSz EN ISO 14001:2005


A környezet megkímélése, az erőforrások és a technika ésszerű használata korunk központi követelménye. Ezáltal határozzuk meg az eljövendő nemzedékek jövőjét és életminőségét.

A mai kor megköveteli, hogy egységben szemléljük a technológiákat, azok hatásait és a nyilvánosság által való elfogadásukat.

A jövő kihívása az új környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik a környezetet és az erőforrásokat, ugyanakkor növelik a technológiai és gazdasági versenyképességet.

A szabad piacgazdaság általánossá és nemzetközivé válása, a versenyképesség biztosítása, valamint a környezetvédelemmel szembeni elvárások a cégeket szükségszerűen arra kényszerítették, hogy környezeti politikájuk érvényesítésével piacképességüket megőrizzék és fejlesszék. A környezeti problémák nem csak a vállalat arculatában és piaci pozíciójában okoznak zavarokat, azok érintik a dolgozókat, a telephely hatásterületén lévő (külső) létesítményeket (lakó- és zöldterületeket, továbbá az ott élő embereket stb.), az illetékes önkormányzatokat és kihatnak a vállalat üzleti partnereikkel való kapcsolatára is.

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és működtetése elősegíti a természeti erőforrások megóvását, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzését. Mindenféle típusú és nagyságú szervezetben alkalmazható és más irányítási rendszerekkel integrálható.

A környezetközpontú irányítási rendszer működtetése az következő kedvező hatásokat eredményezi:
  • az anyag- és energiafelhasználás csökkenése,
  • a szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése,
  • a hulladékkeletkezés csökkenése,
  • a hulladék-újrafelhasználás javulása,
  • a környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása, kockázatcsökkenés,
  • felértékelődés a pénzintézeteknél és biztosítóknál,
  • a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása,
  • a szervezet társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása,
  • új belföldi és exportpiacok megszerzése, megtartása, illetve bővítése,
  • a hatósági kapcsolatok javulása.

(forrrás: http://www.mszt.hu/web/guest/kir)