RMV - NDT

MSZ EN ISO 9712:2013

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2012)

Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)


Ez a nemzetközi szabvány az ipari roncsolásmentes vizsgálatot (RMV) végző személyzet minősítésének és tanúsításának a követelményrendszerét tartalmazza.

 1. Megjegyzés: Az "ipari" fogalom kizárja az orvostudományi célú alkalmazásokat.
 Ezen nemzetközi szabvány szerinti rendszer alkalmazható más roncsolásmentes eljárásokra vagy megalapozott roncsolásmentes vizsgálati eljárásokon belüli új módszerekre is, feltéve, hogy létezik átfogó tanúsítási program és az eljárásra vagy a módszerre vonatkozik nemzetközi, regionális vagy nemzeti szabvány, vagy az új RMV-eljárás vagy -módszer hatékonyságának a bizonyítását a tanúsító testület elfogadta.
 2. Megjegyzés: CEN/TR 14748[5] útmutatóként használható.
 A tanúsítás a következő egy vagy több eljárásban való szakértelemre terjed ki:
  •  a) akusztikus emissziós vizsgálat,
  •  b) örvényáramos vizsgálat,
  •  c) infravörös termográfiai vizsgálat,
  •  d) tömörségvizsgálat (a hidraulikus nyomáspróba kivételével),
  •  e) mágneses vizsgálat,
  •  f) folyadékbehatolásos vizsgálat,
  •  g) radiográfiai vizsgálat,
  •  h) feszültségvizsgálat,
  •  i) ultrahangos vizsgálat,
  •  j) szemrevételezéses vizsgálat (a szabad szemmel való közvetlen szemrevételezés és más roncsolásmentes vizsgálati módszer alkalmazása közben végzett szemrevételezés kivételével).
 3. Megjegyzés: Ez a nemzetközi szabvány tartalmazza azokat a követelményeket, amelyek valójában a harmadik fél megfelelőség-
 értékelési rendszerei. Második vagy első fél nem alkalmazza ezeket a követelményeket közvetlenül a megfelelősségértékelésben, de ennek a nemzetközi szabványnak a vonatkozó részeire hivatkozni lehet az ilyen rendszerekben.
 4. Megjegyzés: Ha e nemzetközi szabvány angol nyelvű változatában nemre utaló szó (angolul: "his", "her", "he" "she") szerepel, az mindkét nemre vonatkozik.


Folyadékbehatolásos (penetrációs) vizsgálat


Fizikai elv: Megfelelő körülmények között, a jó nedvesítő képességű folyadékok, a kapilláris hatás
miatt képesek behatolni szűk résekbe (pl. repedés), majd onnan visszaszivárogni a felületre.

A vizsgálat leírása: A megfelelő felület előkészítést követően a behatoló folyadékot felhordjuk a vizsgálati felületre, kivárjuk a behatolási időt (hőmérséklet függő), a felületről eltávolítjuk a felesleges behatolószert, felhordjuk az előhívót, majd az előhívási idő alatt figyeljük, hogy van-e a felületre olyan visszaszívódás ami hibára utal.

Mire jó: Felületre nyitott folytonossági hiányok kimutatása. Átmenő hibák kimutatása

Változatai: Színkontrasztos (piros-fehér), Fluoreszkáló

Jól kimutatható vele: A vizsgálat különösen érzékeny a térfogatos és a repedés jellegű hibák kimutatására

Rosszul detektálható: A vizsgálat kevéssé érzékeny a keskeny (összezáródott) repedésekre

A vizsgálat korlátai: Csak olyan anyagok vizsgálhatók vele, amellyel a vizsgálóanyagok nem lépnek reakcióba. Felület alatti illetve eltömődött, vagy teljesen összezáródott hibák nem mutathatók ki vele

Szükséges vizsgálati felület: Ez a vizsgálat a legérzékenyebb a megfelelő felületi előkészítésre. A vizsgálathoz fémtiszta, zsíros, olajos szennyeződésektől mentes vizsgálati felület szükséges. A felületi előkészítések közül nem ajánlottak a különböző szemcseszórások, mert ezek tömörítik a felületet és így elzárhatják, illetve eltömhetik a felületre nyitott hibákat. A vizsgálati felületről el kell távolítani a különböző bevonatokat, a revét, a rozsdát illetve az egyéb jól vagy lazán tapadó szennyeződéseket. A vizsgálati felületnek zsírmentesnek és száraznak kell lennie.

Környezeti feltételek: Száraz vizsgálati környezet szükséges.
A vizsgálat nagyon érzékeny a hőmérsékletre. Általános esetben a vizsgált darab hőmérsékletének +5C° - + 50C° között kell lennie! Ettől eltérő hőmérséklettartományban a vizsgálathoz speciális anyagok és speciális körülmények biztosítása szükséges. Különösen nagy veszélye van az +5C° alatti tartományban végzett vizsgálatnak, mivel ilyenkor a környezet párája belefagyhat a felületre nyitott hibákba és ez teljes mértékben lehetetlenné teszi a hibakimutatást. Emiatt ipari körülmények között +5C° alatti hőmérsékleten a folyadékbehatolásos vizsgálat NEM VÉGEZHETŐ EL! A finom felületen a legnagyobb érzékenységet biztosító fluoreszkáló módszer alkalmazásához elsötétített vizsgálati helyszín szükséges.

Ultrahangos vizsgálat


Fizikai elv: A vizsgálati darabba bevezetett ultrahang a darabban terjed és akusztikai határfelülethe
z érve, egy része átvezetődik, egy része pedig visszaverődik. A visszaverődő és átvezetődő hangenergia arányát az akusztikai határfelület két oldalán lévő anyagok akusztikai keménységének az aránya, a határfelület geometriája, a beesés szöge, valamint az ultrahang hullám típusa (transzverzális vagy longitudinális) és frekvenciája határozzák meg.
A különböző vizsgálókészülékek képesek az ultrahang előállítására, majd a vizsgálati darabba való bejuttatást követően a különböző határfelületekről visszavert ultrahang érzékelésére.
A vizsgálat leírása: A megfelelő felületi előkészítést követően az ultrahang közvetlen létrehozását, valamint a visszavert ultrahang érzékelését biztosító vizsgálófejet a megfelelő csatolóközeg (pl. olaj) alkalmazásával a vizsgálati darabhoz illesztjük. A vizsgálókészülék, megfelelő etalonokon történt geometriai és érzékenység beállítását követően lehetővé válik az ultrahang visszaverődését okozó akusztikai határfelület (reflexiós felület) helyének, valamint a visszavert ultrahang energia nagyságának a pontos mérése.
Az ultrahang visszaverődését okozó határfelület lehet valamilyen folytonossági hiány (hiba), vagy a vizsgálati darab vizsgálófejjel ellentétes oldala (pl. hátfal).
A vizsgálat során nemcsak a visszaverődés helye állapítható meg, hanem a visszaverődés mértéke is, amiből következtetni lehet a visszaverő felület nagyságára.
Mivel a visszavert ultrahang energia nagymértékben a visszaverő felület reflexiós képességétől függ, ezért hibakereső vizsgálat során csak un. helyettesítő reflektor nagyságban lehet a hiba méretét megadni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hiba méretét egy ismert nagyságú mesterséges modellreflektor méretéhez viszonyítva adjuk meg. (pl.: A darabban talált hibáról ugyanannyi hangenergia verődik vissza, mint egy 3 mm-es keresztirányú hengeres furatról.) Az így megadott méret nem azonos a hiba fizikai méretével!
Változatai:

Ultrahangos falvastagságmérés:

Egy oldalról hozzáférhető felületek esetén lehetővé teszi a vizsgálófej alatti felületen a maradó falvastagság pontos mérését. A vizsgálatot általában speciálisan erre a célra kifejlesztett digitális műszerrel végezzük. A mérési pontosságot nagymértékben befolyásolja a felületi előkészítés, a mérendő vastagság, az alkalmazott vizsgálófej frekvenciája és a készülék
A megfelelő előkészítés és sima vizsgálati felület esetén általában 1 %, de legalább +- 0,1 mm a mérési pontosság.
Speciális műszer alkalmazásával akár vastag festékrétegen keresztül is kivitelezhető a pontos vizsgálat. (a festékréteg belemérése nélkül!!!)

Hibakereső ultrahangos vizsgálat:

Általában hegesztési varratok, öntvények, kovácsolt, illetve alakított termékek, forgácsolt alkatrészek hibakereső vizsgálatára szolgál merőleges, illetve szögsugárzó fejek alkalmazásával.
A vizsgálatot impulzus-visszhang elven működő általános célú digitális vagy analóg műszerrel végezzük.
A vizsgálat korlátai: A vizsgálati darab anyaga, szemcseszerkezete nagymértékben befolyásolja a vizsgálati távolságot, a kimutatható hibaméretet és ezen keresztül a darab vizsgálhatóságát. Előfordulhat, hogy a vizsgálati darabban olyan nagy mértékű az ultrahang gyengülése illetve olyan nagy méretű a szemcsékről visszaverődő jelek nagysága, hogy ez lehetetlenné teszi a vizsgálatot. Ilyen jellegű problémák általában egyes öntvényeknél, ausztenites anyagoknál, illetve egyes nem vas fémek esetén (pl. bronz) léphetnek fel.
Szabvány szerinti hibakereső ultrahangos varratvizsgálatot általában 8 mm-es anyagvastagság fölött lehet végezni. Ennél kisebb anyagvastagságnál - külön vizsgálati technológia alapján - nem szabványos vizsgálat végezhető, de a hibakimutatás biztonsága csökken.
Az erősen tagolt vizsgálati (besugárzási) felületek sok esetben lehetetlenné teszik a vizsgálat elvégzését. Meghiusíthatja a vizsgálat elvégzését a durva, egyenetlen besugárzási felület illetve a nem megfelelő felületi előkészítés is. Erősen ívelt besugárzási felületek korlátozhatják az alkalmazható besugárzási irányokat. A vizsgálat értékelhetőségéhez mindenképpen szükséges a darab geometriájának, kialakításának pontos ismerete.

Mire jó: Felületi és belső hibák kimutatására alkalmas.

Jól kimutatható vele: Megfelelő irányú besugárzás esetén a vizsgálat különösen érzékeny a sík jellegű hibákra, de a térfogatos hibák is kimutathatók. Igen jól kimutatható a vizsgálati darabban a besugárzott ultrahang irányára merőleges határfelület (ez az alapja a falvastagság mérésnek!)

Rosszul detektálható:A vizsgálat kevéssé érzékeny a kisméretű térfogatos hibákra.

Szükséges vizsgálati felület: A besugárzási felületről el kell távolítani a vizsgálófej vezetését gátló felületi egyenetlenségeket, és megfelelő simaságú felületet kell biztosítani. A felületen nem maradhat semmilyen lazán tapadó szennyeződés (pl.: rozsda, reve, stb.), ezzek ugyanis meggátolják az ultrahang bevezetését a darabba.
A felület-előkészítés minősége szorosan összefügg a vizsgálhatósággal és a kimutatható hibanagysággal is!
A besugárzási felület nagyságát és helyét a konkrét vizsgálati feladat ismeretében lehet megadni.
Környezeti feltételek: A vizsgálatot lehetőleg zavaró tényezőktől menetes környezetben kell elvégezni. Helyszíni vizsgálatok során kizáró ok lehet pl. az erős eső, havazás. A vizsgálati darab hőmérséklete hibakereső vizsgálat esetén ne haladja meg a + 50°C-ot. Falvastagságmérés esetén, speciális vizsgálófejek alkalmazása mellett lehetőség van ennél jóval magasabb hőmérsékletű felületen is a vizsgálat elvégzésére (magas hőmérsékleten végzett vizsgálat esetén jelentősen csökkenhet a mérés pontossága).
Nagyon fontos, hogy a vizsgálati darab kellő módon megközelíthető és teljes mértékben hozzáférhető legyen.

MIT KELL TENNIE, HA ÜGYFELÜNK SZERETNE LENNI?

Ha érdekli ajánlatunk, elérhetőségeinken minden információt megkap tanúsítási menedzsereinktől, s ha elhatározása egyértelmű, kérjük, töltse ki ajánlatkérő lapunkat, majd juttassa el hozzánk. Örömmel üdvözöljük ügyfeleink között, és válaszul egy testre szabott ajánlatot küldünk.

Nincsenek megjegyzések: